KO stämmer Ellos

Pågående mål: 27 september 2022
Konsumentombudsmannen, KO, ansöker om stämning mot Ellos AB hos Patent- och marknadsdomstolen. Ärendet gäller förbud mot viss medverkan till marknadsföring av betalningssätt.

KO yrkar att domstolen förbjuder Ellos att medverka till marknadsföring där ett betalningssätt som innebär att kredit lämnas visas före ett betalningssätt som innebär att kredit inte lämnas vid försäljning av varor till konsumenter online.

KO yrkar också att domstolen förbjuder Ellos att medverka till marknadsföring där ett betalningssätt som innebär att kredit lämnas är förvalt, om det finns andra betalningssätt.

Båda punkterna är förknippade med vite. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget senare skulle bryta mot domstolens beslut.

För att ta del av stämningsansökan kontakta Konsumentverket via mejl: konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/991.