KO stämmer Open Infra Core AB

Pågående mål: 1 april 2022
Konsumentombudsmannen, KO, har ansökt om stämning mot företaget Open Infra Core AB vid Patent- och marknadsdomstolen.

KO yrkar att bolaget vid vite ska förbjudas att, vid avtal om installation av fiber, tillämpa avtalsvillkor som innebär att konsumenten vilseleds om dennes möjlighet att frånträda avtalet kostnadsfritt.

KO yrkar att bolaget vid vite ska förbjudas att vid avtal om installation av fiber tillämpa avtalsvillkor som innebär att konsumenten skriftligen måste meddela bolaget sin önskan om att frånträda avtalet.

För att ta del av stämningsansökan kontakta Konsumentverket via mejl: konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2020/798.