KO stämmer Immitec AB

Pågående mål: 3 april 2023
Konsumentombudsmannen, KO, ansöker om stämning mot företaget Immitec Sverige AB och det norska företaget Immitec Norge AS. Företaget sysslar med telefonförsäljning av hälsokost under namnet Caredirect.

KO vill att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företagets försäljningsmetoder som bland annat går ut på att påstå eller ge intryck av att konsumenten vunnit eller har chans att vinna något, trots att så inte är fallet. KO pekar också på att företaget ger sken av att konsumenten får ett gratis varuprov, medan det i själva verket leder till ett abonnemang.

KO vill också att domstolen kräver av företaget att säljarna ska ge korrekt och tydlig information om att de säljer ett abonnemang på hälsokost. Det ska också framgå vad varorna kostar och att det är ett abonnemang samt hur lång bindningstiden är. De måste också informera om ångerrätten.

Andra punkter i stämningen handlar om att företaget har bett konsumenter att skriva på avtalet under pågående säljsamtal och att företaget tagit betalt för varor som konsumenten inte beställt, inget av det är tillåtet.

KO vill nu att domstolen stoppar företagets försäljningsmetoder genom ett så kallat interimistiskt förbud och att domstolen sedan dömer ut en marknadsstörningsavgift på cirka 3,3 miljoner kronor för Immitec Sverige AB. KO:s stämningsansökan omfattar även det norska företaget Immitec Norge AS och där vill KO se en marknadsstörningsavgift på 5 miljoner kronor.

För att ta del av hela stämningsansökan kontakta Konsumentverket på konsumentverket@konsumentverket.se och uppge diarienummer 2022-334