Grandvik föreläggs att sluta ge krediter

Bristande kreditprövning: 5 november 2014
Konsumentverket förelägger Grandvik AB att upphöra med att lämna krediter. Beslutet är förenat med ett vite på 750 000 kronor.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2014/541, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.