La Redoute Sverige föreläggs att sluta med krediter

Bristande kreditprövning: 8 december 2014
Konsumentverket förelägger La Redoute Sverige AB att upphöra med att lämna krediter. Beslutet är förenat med ett vite på 5 miljoner kronor.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2014/543, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.