MoneyGo AB varnas för bristande kreditprövning

Bristande kreditprövning: 26 oktober 2022
Konsumentverket varnar MoneyGo AB för bristande kreditprövning. Varningen är förenad med en sanktionsavgift på 10 000 000 kronor.

Företaget erbjöd vid tiden för granskningen blancolån till konsumenter under varumärket ”MoneyGo”. Företaget erbjöd också krediter via en finansieringstjänst till konsumenter där företaget hjälpte konsumenter att finansiera kapitalvaror i butiker genom att förvärva fordringar av handlare och ingå kreditavtal med konsumenterna.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2022/372, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.