Ny tjänst ger hjälp för alla konsumenter

Debattartikel: 31 mars 2015
Svenska Dagbladet 2015-03-31

Från och med idag startar upplysningstjänsten Hallå Konsument. Där kan man få opartisk, lättillgänglig och övergripande vägledning och information om rättigheter och skyldigheter som konsument, skriver konsumentminister Per Bolund och Gunnar Larssson, Konsumentverket.

Färsk statistik från Konsumentverket bekräftar att det är svårt att vara konsument. Många av oss har svårt att hålla koll på våra rättigheter, vad som gäller vid olika köp och hur vi kan få hjälp om vi inte är nöjda. När jag köper flygbiljett på nätet, ska jag tacka ja till erbjudandet om att teckna en extra reseförsäkring? Om ett par skor som jag köpt går sönder efter fem månader, har jag rätt att få dem lagade i affären? Vad ska jag tänka på för att produkter som finns hemma inte ska innebära att mina barn utsätts för skadliga kemikalier? Och vad är egentligen miljövinsterna med att välja närproducerade respektive ekologiska äpplen?

Sammantaget ställs vi alla, varje dag, inför många svåra beslut som konsumenter. Komplexiteten leder till att många inte litar på försäljare. På bara fyra av 45 granskade konsumentmarknader har mer än hälften av konsumenterna tillit till försäljarna. Bristande förtroende påverkar hur marknaden fungerar. Resultatet blir att många handlar utan att veta vad som gäller, och som en följd av det ofta blir missnöjda.

Statistiken är en del i Konsumentrapporten 2015 som publiceras senare i vår. Den styrker de senaste årens bild av en obalans där vi konsumenter ofta befinner oss i ett underläge gentemot försäljaren. Det här är problematiskt i ett samhälle där vi förväntas göra medvetna konsumtionsval inom allt fler och mer komplicerade områden, inte minst på den digitala marknaden. Inte sällan handlar det om beslut som, om något går snett, kan få svåra ekonomiska konsekvenser.

För att ge bättre förutsättningar för både konsumenter och företag behöver vi förbättra möjligheterna till stöd och information för oss konsumenter. Konsumentlagstiftningen ger både konsument och försäljare rättigheter, men utan kunskap om rättigheterna blir lagstiftningen tandlös. Kunniga och medvetna konsumenter skapar en jämvikt på marknaden som bidrar till att skapandet av bra företag med bra utbud.

Konsumentstödet har tyvärr i många år varit spretigt och okänt. Kommunernas konsumentvägledningar och de fyra branschfinansierade, men opartiska, konsumentbyråerna erbjuder kvalificerad och viktig hjälp men har inte nått ut tillräckligt brett. Varannan svensk känner över huvud taget inte till att det finns konsumentvägledning i kommunal regi. Kännedomen om konsumentbyråerna (Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Telekområdgivarna, och Konsumenternas energimarknadsbyrå) är ännu lägre. Dessutom bor knappt en halv miljon människor i kommuner som saknar konsumentvägledning.

Många myndigheter hanterar konsumentfrågor men utan tillräcklig samordning, och information kring hur man som konsument kan agera hållbart har ofta lyst med sin frånvaro. Att som konsument ha koll på vart frågor ska ställas har inte varit lätt. Följden har bland annat blivit att Konsumentverket varje år kontaktas av cirka 80 000 konsumenter som inte vet vart de ska vända sig. Eftersom det inte har ingått i Konsumentverkets uppdrag att ge vägledning till enskilda konsumenter har många aldrig fått den hjälp de behövt.

På tisdagen förändras läget då upplysningstjänsten Hallå Konsument öppnar. Från och med nu finns det en väg in för att få information och hjälp när vi står där i affären och undrar vilket beslut vi ska fatta. Hallå konsument ger opartisk, lättillgänglig och övergripande vägledning och information om rättigheter och skyldigheter. En nyhet är också att tjänsten även svarar på frågor om hållbar konsumtion, ett område där det fram till i dag varit svårt att hitta oberoende information.

Det är den största konsumentsatsningen i Sverige på decennier. Det offentliga Sverige står samlat bakom tjänsten som ger oss alla helt nya möjligheter att agera medvetet som konsument på marknader i ständig förändring. Tjänsten samordnas av Konsumentverket och bakom webbplatsen och vägledningen finns myndigheter, kommuner och konsumentbyråer beredda att hjälpa till med svar på alla tänkbara frågor. Hallå konsument sätter fokus på konsumentfrågor i allmänhet och konsumentvägledning i synnerhet.

Tolv myndigheter är utpekade som informationsansvariga utöver Konsumentverket – Allmänna reklamationsnämnden, Boverket, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Kronofogden Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrelsen och Statens energimyndighet. De bidrar i upplysningstjänsten med kunskap inom sina specialområden. Frågor som har lokal anknytning eller som kräver mer grundliga insatser skickas vidare till kommunerna, där de hanteras bäst. Den kommunala konsumentvägledningens kommer alltså även i fortsättningen behöva spela en viktig roll. Telekområdgivarna, Konsumenternas försäkringsbyrå, bank- och finansbyrå samt energimarknadsbyrå står också redo med expertvägledning. Det breda samarbetet är styrkan bakom Hallå konsument och det som ska garantera kvaliteten på den rikstäckande tjänsten.

Vi vet, genom undersökningar, att konsumenter som söker oberoende information har bättre förutsättningar att fatta medvetna beslut. Behovet av oberoende information är också allt viktigare i dagens samhälle där många konsumenter upplever ett överflöd av marknadsföring och olika reklambudskap. Tillsammans tar vi nu ett stort steg för att göra det lättare att vara konsument.

PER BOLUND (MP)

finansmarknads- och konsumentminister

GUNNAR LARSSON

generaldirektör, Konsumentverket