Telebolagen lovar mer än de kan hålla

Debattartikel: 31 maj 2013
Svenska Dagbladet 2013-05-31

Vårens debatt om mobiltäckningen i Sverige är ett tydligt exempel på hur viktiga mobiltelefoni- och bredbandstjänsterna är för oss konsumenter i dag. Tyvärr lovar telebolagen ofta mer än de kan hålla när det gäller täckning. Därför agerar nu Post- och telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket gemensamt för att operatörerna ska ta ett större ansvar för marknadsföringen av telefoni- och bredbandstjänster.

Nyligen presenterade Konsumentverket en rapport som visar att marknaden för telekommunikationstjänster är den mest problematiska i Sverige. Konsumenter klagar mer på telekommarknaden i jämförelse med andra marknader. Man anser också att de erbjudanden som telebolagen marknadsför är komplexa och svåra att förstå. Detta är särskilt allvarligt med tanke på att digitaliseringen av vårt samhälle går fort framåt. De flesta av oss använder – och är beroende av – fungerande tele- och bredbandstjänster i vår vardag.

Den explosionsartade utvecklingen, inte minst när det gäller våra krav på mobil tillgång till tjänster, ställer höga krav på de telebolag som marknadsför och säljer tjänsterna. Det är här glappet mellan konsumenternas förväntningar och vad de faktiskt får uppstår. Telebolagens täckningskartor är ett konkret exempel bland många. Täckningskartorna visar bara en del av verkligheten och ger sken av att det finns täckning på stora ytor, när det i själva verket kan finnas många vita fläckar inom ett område. Informationen kring täckningskartorna är ofta otydlig och svår att förstå.

Vi menar att telekommarknaden fortfarande är en omogen marknad under utveckling, som nu måste ta ett betydligt större ansvar för kundinformation och marknadsföring av de tjänster som säljs. Konsumenter har rätt att få tydlig information från telebolagen och därmed en mer realistisk bild av vad de faktiskt kan förvänta sig när de köper en ny smart telefon. Ytterst är detta en fråga om förtroende. Om telekombranschen vill resa sig från bottennoteringar i fler undersökningar ligger det i operatörernas intresse att snabbt börja bygga upp förtroendet från konsumenterna.

Det våra myndigheter har gemensamt är att vi sätter konsumentintresset högst. Vi arbetar för att komma till rätta med de problem som finns och det pågår redan en rad åtgärder:

  • PTS kommer inom kort presentera nya regler som ska ge konsumenter tydligare avtal.
  • Nyligen fick PTS i uppdrag från regeringen att göra stickprovsmätningar av mobiltäckning. Det kan ge ett underlag för att avgöra om marknadsföringen av tjänsterna är korrekt.
  • Konsumentverket har tagit fram föreskrifter om hur pris ska anges. Verket arbetar också för att informationen om olika tjänster och erbjudanden ska bli tydligare för konsumenterna.
  • I går träffade vi tillsammans telebolag och andra intressenter i ett nationellt dialogmöte för att diskutera lösningar på hur vi tillsammans kan snabba på utbyggnaden av mobilnäten i Sverige.

GUNNAR LARSSON
Generaldirektör, Konsumentverket

GÖRAN MARBY
Generaldirektör, Post- och telestyrelsen