"Värna den kommunala konsumentvägledningen"

Debattartikel: 30 september 2015
Dalademokraten 2015-09-30

Som konsument är det ofta svårt att göra medvetna och hållbara val. Det kan vara krångligt att jämföra telefonabonnemang, veta vad som gäller när man vill återlämna något man köpt eller hur man ska göra för att minska bilens påverkan på klimatet. Konsumentverkets undersökningar visar att många konsumenter får problem av olika slag efter ett köp och att det finns ett stort behov av oberoende rådgivning i konsumentfrågor.

I många av våra kommuner finns en lokal konsumentvägledning som kan hjälpa den som behöver råd och stöd. Tyvärr saknar mer än en halv miljon svenskar vägledning i sin hemkommun. Varannan svensk känner inte heller till om det finns vägledning i den egna kommunen. Beroende på var du bor och vad din fråga handlar om har du olika möjlighet att få hjälp.
Det finns idag konsumentvägledning i 270 av landets 290 kommuner, men verksamheternas omfattning har minskat under flera år. Under de senaste åtta åren har bemanningen på de kommunala konsumentvägledningarna minskat från motsvarande 147 heltidstjänster till 125 heltidstjänster. Medeltiden en konsumentvägledare i Dalarna har till förfogande för sina invånare är 2,3 minuter per person och år. Det är en minskning jämfört med fjolårets 2,9 minuter. Riksgenomsnittet är 1,9 minuter. *

Den nationella upplysningstjänsten Hallå Konsument startade i våras för att förbättra situationen. På uppdrag av regeringen samordnar Konsumentverket arbetet som är ett samarbete mellan Konsumentverket och tolv andra myndigheter, kommunernas konsumentvägledningar och de fyra näringslivsfinansierade konsumentbyråerna. Till Hallå konsument kan alla i Sverige vända sig via webben, chatt, mejl eller telefon för att ställa frågor inför eller efter ett köp.

En viktig uppgift är också att guida konsumenten till den hjälp som samhället erbjuder – inte minst det kommunala konsumentstödet. Precis som 1177 Vårdguiden fungerar som en upplysningstjänst för den som har blivit sjuk och behöver vård så kan Hallå Konsument vara det första steget för en konsument som behöver råd eller stöd. Men som patient behöver du fortfarande den lokala vårdcentralen och i många fall är den lokala konsumentvägledningen och det personliga mötet både bättre lämpad att hjälpa till och också nödvändig.

Den nationella och lokala konsumentvägledningen kompletterar varandra. Medvetna konsumenter bidrar till ett sunt och fungerande lokalt näringsliv. Vi vågar påstå att en väl fungerande vägledning i förlängningen är lönsam för kommunen. Utan den lokala vägledningen förlorar vi en viktig del i konsumentskyddet och konsumenterna riskerar att bli de stora förlorarna. Vi har märkt ett stort behov bland landets konsumenter när Hallå Konsument öppnade. Det kan inte ersätta den lokala närvaron. Tvärtom, vi vill uppmuntra landets kommunpolitiker att värna om konsumentvägledningen.

Per Bolund (MP)

Konsumentminister

Gunnar Larsson

Generaldirektör för Konsumentverket

*Fotnot: Siffrorna är hämtade ur rapporten Kommunernas konsumentvägledning 2015.