25 organisationer delar på 21 miljoner

Nyhet: 12 februari 2018
Konsumentverket har beslutat vilka som får ta del av 2018 års organisations- och verksamhetsstöd. I år är totalsumman 21 miljoner kronor som delas ut till 25 organisationer som arbetar med konsumentinriktad verksamhet.

Konsumentverket delar varje år, på uppdrag av regeringen, ut ekonomiskt stöd till ideella organisationer som på olika sätt arbetar med konsumentfrågor. I år har det ekonomiska stödet utökats med åtta miljoner, jämfört med tidigare år. Fyra av de totalt 21 miljonerna är avsatta till organisationer som i sitt arbete informerar om produktionsvillkor i andra länder. Rättvis handel är ett av många ändamål som vi har beviljat stöd för tidigare men i år fick vi extra pengar specifikt för detta.

Organisationsstöd

Organisationsstödet ska stärka konsumentorganisationer och främst täcka administrativa kostnader. Åtta organisationer ansökte om stödet och av dem beviljades fem. Följande organisationer får 200 000 kronor var:

 • Föreningen Gröna Bilister
 • Motormännens Riksförbund
 • Resenärsforum
 • Sveriges Konsumenter
 • Äkta vara Sverige

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet ska användas till arbete inom konsumentområdet. 31 organisationer ansökte om verksamhetsstöd och av dem beviljades 25. Följande organisationer beviljas verksamhetsstöd:

 • Sveriges Konsumenter, 7 950 000 kr
 • Föreningen Medveten Konsumtion Sverige, 800 000 kr
 • Svenska Naturskyddsföreningen, 1 300 000 kr
 • Villaägarnas riksförbund, 900 000 kr
 • Äkta Vara, 400 000 kr
 • Föreningen Gröna Bilister, 500 000 kr
 • Svensk mat- och miljöinformation, 250 000 kr
 • Resenärsforum, 250 000 kr
 • Familjeslanten Gävle, 250 000 kr
 • Svenska Celiakiförbundet, 250 000 kr
 • Svenska Celiakiungdomsförbundet, 160 000 kr
 • Cykelfrämjandet 450 000 kr
 • EKSAM, 250 000 kr
 • Jordens Vänner, 250 000 kr
 • Funktionsrätt Sverige (fd Handikappförbunden), 250 000 kr
 • Astma- och allergiförbundet, 240 000 kr
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund, 250 000 kr
 • Motormännens Riksförbund, 500 000 kr
 • Svensk Cykling, 450 000 kr
 • Dalarnas Bildningsförbund, 250 000 kr

Följande fem organisationer får dela på de fyra miljoner som avsatts till arbete med information om produktionsvillkor i andra länder:

 • Fair Action, 1 500 000 kr
 • Föreningen Fairtrade i Sverige, 900 000 kr
 • Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, 200 000
 • Unionen, 500 000 kr
 • Swedwatch, 900 000 kr

Mer information om Konsumentverkets ekonomiska stöd till organisationer

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.