Bolag otydliga om riskerna med fondsparande

Nyhet: 18 december 2018
Konsumentverket har granskat riskinformationen för fonder hos 20 bolag, och funnit brister i flera fall.

Placering för långt ner på webbsidan och otydlighet om risken är två brister som myndigheten funnit i sin granskning.

– Flera bolag har en tydlig och bra placerad information om riskerna med att investera i fonder. Men vi har också funnit exempel som inte är bra. Det handlar både om placering på webbsidan, rubriker och innehållet, säger Hanna Ackeberg, jurist på Konsumentverket.

Utgångspunkten för Konsumentverkets granskning är den branschöverenskommelse med Fondbolagens förening som reglerar hur marknadsföringen av fonder får se ut. Marknadsföring som inte följer reglerna strider mot god marknadsföringssed. Om bristen på information kan påverka konsumenternas förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut är marknadsföringen också otillbörlig.

Bland bristerna finns riskinformation som:

  • ligger längst ner i webbplatsens sidfot, bland kontaktinformation och annat,
  • inte har någon egen rubrik eller på annat sätt är markerad,
  • bara syns på en fondsida och inte alla,
  • inte anger att konsumenten kan förlora hela eller delar av sin investering.

– Informationen måste både synas och förstås, även av en ovan fondsparare, säger Hanna Ackeberg.

Många gånger måste konsumenten skrolla långt ner på webbsidan för att komma till informationen om risk. Webbplatser som inte är mobilanpassade kan också ställa till med problem. I värsta fall hamnar den viktiga riskinformationen utanför fältet som syns i mobilen.

Konsumentverket kommer att ha en dialog med branschen utifrån granskningen och hoppas på frivilliga rättelser där brister finns i dag. Myndigheten gör därefter en uppföljning för att säkerställa att riskinformationen lämnas på ett korrekt sätt.

Här finner du PM från granskningen

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.