Delta i webbinarium - Konsumenterna och miljön

Nyhet: 22 januari 2019
Arbetar du med miljöfrågor och konsumtionens påverkan på vår miljö? Då är du välkommen att delta i vårt webbinarium Konsumenterna och miljön.

Webbinariet sänds direkt på torsdag 24 januari kl. 09.00. Det går också att tittar på seminariet i efterhand.

Konsumentverket kartlägger vilka möjligheter konsumenter har att agera miljömässigt hållbart. I webbinariet presenterar vi årets kartläggning av hur konsumtionen på olika marknader påverkar miljön och var konsumenter uppfattar det som enklast och svårast att göra val med miljöhänsyn.

Anmäl dig till webbinariet direkt på Forum för miljösmart konsumtions webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.