Dom mot företagare med egen trafiksajt

Nyhet: 22 augusti 2018
Tusentals drabbades när företagaren lanserade sajten trafikenheten.se, då många förväxlade webbplatsen med Transportstyrelsen. Nu har företagaren dömts att betala en marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor och riskerar även vite på sammanlagt fem miljoner kronor.

Konsumentombudsmannen, KO, uppskattar att den nu dömde företagaren tjänat cirka fem miljoner på sin verksamhet under det halvår den pågick.

Det var när konsumenterna sökte på olika tjänster som till exempel körkortstillstånd, registreringsbevis samt av- och påställning av fordon som de hamnade på företagarens webbplats trafikenheten.se istället för hos Transportstyrelsen.

Konsumenter blev vilseledda

Nu har Patent- och marknadsdomstolen dömt mannen bakom företaget att betala en marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor. Domstolen konstaterar att överträdelserna är allvarliga och att företagaren medvetet vilselett konsumenter vilket brutit mot marknadsföringslagen.

KO stämde företagaren bakom trafikenheten.se sedan anmälningar börjat komma in både till Konsumentverket, Transportstyrelsen och polisen. Transportstyrelsen fick under vintern och våren 2017/2018 100–150 telefonsamtal varje dag från personer som förväxlat företagarens webbplats med myndighetens. Även Konsumentverket och polisen fick ta emot anmälningar och klagomål från drabbade.

Tillfälligt förbud blir permanent

Domstolen utfärdade ett tillfälligt förbud för mannens verksamhet i maj. Domen nu går på samma linje och förbjuder marknadsföringsmetoder som ger intryck av att företagarens webbplats är en myndighet.

– Domstolen delar vår syn på att verksamheten varit utformad för att lura konsumenter att tro att de var i kontakt med myndigheten Transportstyrelsen. Företagarens agerande riskerar att skada människors förtroende för svenska myndigheter. Det är också mycket tråkigt att så många konsumenter drabbats, säger Carolina Andersson, processråd vid Konsumentombudsmannen.

Kortuppgifter behandlades oskyddat

Konsumenterna har även delat med sig av sina kortuppgifter till företagaren på ett osäkert och oskyddat sätt. Det ser domstolen som en försvårande omständighet.

Skulle företagaren bryta mot domens punkter riskerar han ett vite på sammanlagt fem miljon kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2018/43.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.