Förbud för telefonförsäljning av premiepensionsprodukter

Nyhet: 2 juli 2018
Från och med 1 juli i år är det förbjudet att marknadsföra eller sälja tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon. Det här innebär att det inte längre är tillåtet för telefonförsäljare att ringa dig och göra reklam för eller sälja något som rör premiepensioner.

Bakgrunden till lagändringen är att konsumenter råkat ut för oseriösa rådgivare och försäljare, ibland med stora ekonomiska förluster som följd. 

– Om ett avtal har ingåtts i strid med telefonförbudet är det ogiltigt. Det innebär att pensionsspararen i så fall inte behöver betala för några tjänster eller produkter, säger Hanna Ackeberg, jurist på Konsumentverket.

Om ett företag bryter mot förbudet är det olagligt, otillbörligt, och kan komma att medföra marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen. Förbudet införs i socialförsäkringsbalken.

Det är Pensionsmyndigheten som har hand om premiepensionen. Myndigheten ringer aldrig upp dig. Däremot finns det företag som säljer tjänster som förvaltning och rådgivning av pensioner.

Innan lagändringen har telefonförsäljning varit tillåten, men avtalat har bara varit giltigt under förutsättning att du skriftligt accepterat det. Nu blir det alltså i stället ett totalt telefonförsäljningsförbud för premiepensionsprodukter.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.