Klaga inom två månader på flyget

Nyhet: 13 juni 2018
Om du vill klaga på flygbolaget måste det ske inom två månader.

I de flesta fall har konsumenten tre år på sig att klaga på en felaktig vara eller tjänst. Inom flyg har inga motsvarande regler funnits och mot den bakgrunden vände sig KO 2016 till domstolen för att få ett avgörande. Målet gällde Nova Airlines, Novair, som hade avtalsvillkor som begränsade reklamationsrätten till tre månader.

Högsta domstolens beslut i ett annat mål att reklamationer måste göras inom två månader blir nu prejudicerande, vägledande, för hela flygområdet. Därmed slog Patent- och marknadsdomstolen fast att Novair inte gjort något fel när företaget använt tre månaders reklamationstid. KO förlorade målet.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/135.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.