KO har ordet: Fight for your right och reklamera mera!

Nyhet: 17 oktober 2018
Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell tycker att det är alldeles för få som använder sin rätt att reklamera när något går fel.

I KO har ordet skriver Cecilia Tisell om hur viktigt det är att vi tar oss tid att reklamera när något vi har köpt inte fungerar eller inte har blivit bra.

Undersökningar som Konsumentverket låtit göra visar att de allra flesta har en väldigt vag uppfattning om sina rättigheter. Till exempel vet inte fyra av fem att de har upp till tre år på sig att reklamera en vara. Fyra av tio säger också att de hade reklamerat oftare om det hade känt till treårsgränsen.

Det är slöseri både med pengar och jordens resurser att köpa nytt istället för att reklamera, menar hon.

Läs mer i KO har ordet

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.