KO har ordet: Hållbar konsumtion i fokus

Nyhet: 2 februari 2018
Vad som brukar kallas för årets fattigaste dag har passerat. Efter julens rekordkonsumtion är januari en knaper månad för många.

Men konsumtionen leder inte bara till en utsatt situation för alla som lever med små ekonomiska marginaler utan innebär också en belastning för miljö och klimat. För mig är det därför viktigt att Konsumentverket arbetar med hållbar konsumtion ur flera aspekter: både ekonomisk, miljömässig och social.

Läs mer i KO har ordet där Cecilia Tisell beskriver mer om Konsumentverkets uppdrag inom hållbar konsumtion

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.