KO har ordet: Spel - omedelbar förlust för många

Nyhet: 5 december 2018
Spelreklamen väller in över oss. Den lovar runt och håller tunt. Istället för omedelbar vinst blir det för många omedelbar förlust. För den som kan hålla sin spelbudget är det kanske inte något problem. Men många klarar inte det, skriver Cecilia Tisell.

Den 1 januari träder en ny spellag i kraft. Lagen innebär bland annat att utländska spelbolag måste ha licens för att få vända sig till spelare på den svenska marknaden. Tanken bakom detta är att spel som svenska staten står bakom och spel som utländska bolag erbjuder ska lyda under samma regelverk.

För Konsumentverkets del innebär den nya lagen att vi får ett ökat ansvar att granska spelbolagens marknadsföring. Jag hoppas på dialog med branschens aktörer och att vi tillsammans kommer att verka för en väl fungerande marknad med ett högt konsumentskydd.

Läs mer i KO har ordet

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.