KO har ordet: Välkommet initiativ från regeringen att låta kartlägga det nationella konsumentstödet

Nyhet: 25 maj 2018
I KO har ordet kommenterar Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell nyheten om att regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga det nationella konsumentstödet.

I uppdraget till Statskontoret ingår att göra en allmän bedömning av hur ändamålsenligt och effektivt stödet är i dag med tanke på att konsumenter har olika behov av information och vägledning.

Behovet av oberoende rådgivning i konsumentfrågor är stort. Konsumentverkets egna undersökningar visar att varje år köper tre av fyra personer varor och tjänster som av olika skäl inte motsvarar förväntningarna. Många gånger är det både dyrt och krångligt att komma till rätta med de misslyckade köpen, vilket leder till stora kostnader, både för den enskilda konsumenten och för samhällsekonomin i stort.

KO har ordet: Välkommet initiativ från regeringen att låta kartlägga det nationella konsumentstödet

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.