Kontrollera skyddssystemet på Mammut lavinryggsäck

Nyhet: 12 april 2018
Äger du en Generation 3.0-lavinryggsäck från företaget Mammut behöver du kontrollera utlösarkabelns placering för att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska.
Ryggsäcken med  och utan neon-orange lavinskyddet aktiverat

På företagets webbplats finns en instruktion på hur du kontrollerar att din ryggsäck är rätt monterad. Varningen gäller ryggsäcken från vintersäsong 2016/2017 (med neon-orange utlösarhandtag) och du uppmanas att testa ryggsäckens skyddssystem enligt Mammuts instruktioner. Du kan också kontakta deras kundtjänst för att få hjälp. Det här gäller inte lavinryggsäckar från tidigare säsonger (rött utlösarhandtag).

I vissa fall har en felaktig montering av skyddssystemet orsakat alltför kraftig böjning av utlösarkabeln. Det kan leda till att lavinryggsäckens funktion försämras efter upprepad användning, problemet måste åtgärdas omedelbart. 

Instruktion på hur du åtgärdar den felaktiga monteringen finns på svenska eller engelska

Du når Mammuts kundtjänst via mejl eller telefon:

Eu.customerservice@mammut.com

Telefonnummer till den skandinaviska kundtjänsten: +47 23 14 37 00

Telefon till den europeiska kundtjänsten: +49 8334 36 20 301

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.