Många med funktionsnedsättning tycker internet är svårt

Nyhet: 1 februari 2018
Personer med funktionsnedsättning drar sig ofta för att köpa biljetter eller handla på nätet. Det visar en ny studie som publiceras i dag.

Konsumentverket har tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS) finansierat en undersökning om personer med funktionsnedsättning och deras internetvanor. Resultatet visar att nästan hälften, 48 procent, tycker att internet är svårt. Men skillnaderna mellan personer med olika funktionsnedsättningar är mycket stora.

Överlag finns en motvilja att köpa biljetter via internet. Motviljan är extra stor hos personer med inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och nedsatt rörelseförmåga. När det gäller e-handel har personer med utvecklingsstörning, dyskalkyli och blinda störst svårigheter.

Många tycker att det är svårt att använda e-legitimation och svårast är det för personer med utvecklingsstörning, afasi, dyskalkyli och skrivsvårigheter. Mobilt Bank-ID är en nyare teknik, men personer med utvecklingsstörning, språkstörning, stroke, afasi, skrivsvårigheter och talsvårigheter har stora svårigheter att använda tekniken.

Delaktighet i det digitala samhället

Undersökningen är en så kallad skuggstudie av undersökningarna Svenskarna och Internet från Internetstiftelsen och Privatpersoners användning av datorer och internet från Statistiska Centralbyrån. Studien ställer motsvarande frågor till personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter.

Undersökningen är viktig, eftersom vi vet väldigt lite om hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet, smarta telefoner, datorer och surfplattor.

– Det är en grupp som sällan är representerade i andra undersökningar, och om de är det så är det ofta som en homogen grupp. Därför är det viktigt att undersöka hur och om personer med olika funktionsnedsättningar känner sig, eller inte känner sig, delaktiga i det digitala samhället, säger Caroline Högstedt, utredare på Konsumentverket.

Rapporten hittar du nedan.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.