Nordiskt samarbete för ett starkare konsumentskydd

Nyhet: 31 maj 2018
Digitalisering, stora globala aktörer och marknadsföring över nationsgränserna gör det svårare för myndigheterna att se till att de konsumentskyddande lagarna följs.

Det här var frågor som togs upp när Konsumentverket i Finland, Sverige, Danmark, Island och Norge träffades i Reykjavik, Island den 23-25 ​maj för att diskutera gemensamma utmaningar och strategier.

– Det nordiska samarbetet är viktigt för att stärka konsumentskyddet, förhindra och stoppa olagliga marknadsföringsmetoder och orättvisa kontraktsvillkor i Norden, säger Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket i Sverige och Konsumentombudsman.

Myndigheterna kom överens om att fortsätta att utveckla samarbetet när det gäller företag som verkar över nationsgränserna. Att dela information och diskutera gemensamma, konkreta frågor har visat sig vara framgångsrikt. 

Följande områden kommer att vara i fokus det kommande året:

  • Digitalisering, individualiserad marknadsföring, användning av konsumentdata och marknadsföring mot barn
  • Dold annonsering i sociala medier
  • Nya sätt att marknadsföra konsumentkrediter
  • Prenumerationsfällor
  • EU:s nya regler om skydd för konsumenter och samarbete mellan konsumentskyddsmyndigheterna

De nordiska konsumentmyndigheterna kommer att samarbeta inom alla dessa områden. Det innebär allt från gemensamma uttalanden till samordnad tillsyn i konkreta fall.

– Det goda samarbetet fortsätter. Vårt uppdrag är likadant i alla nordiska länder, vi arbetar för konsumenternas räkning. De grundläggande konsumenträttigheterna är kärnan i det vi gör, säger Cecilia Tisell.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.