Nu lanseras Lektionsbanken för dig som undervisar om konsumentfrågor

Nyhet: 16 oktober 2018
Konsumentverket lanserar nu en ny Lektionsbank som innehåller färdiga lektioner om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Kopplat till lektionerna finns digitala quiz där eleverna kan testa sina kunskaper.

Det finns ett stort behov av nytt undervisningsmaterial om konsumentfrågor för högstadielärare. Konsumentverket har dessutom ett uppdrag om att underlätta undervisningen i skolan om hållbar konsumtion. Därför lanseras en helt ny lektionsbank som ska underlätta för den som undervisar om konsumentfrågor.

Lektionsbanken är fylld med färdiga lektioner om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam och riktar sig till olika åldersgrupper. Alla lektioner i Lektionsbanken är kopplade till skolans styrdokument.

Besök nya Lektionsbanken

Testa dina kunskaper om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam

Till flera av lektionerna hör digitala quiz där eleverna på ett roligt sätt kan testa sina kunskaper i de olika ämnena.

Alla testerna på hallåkonsument.se

–  Nya Lektionsbanken kommer vara till stor hjälp för lärarna i deras dagliga jobb. Det finns massor av olika typer av lektioner inom de olika ämnena så förhoppningen är att alla ska hitta något som passar, säger Helén Spetsmark, skolasamordnare på Konsumentverket.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.