Ny dom visar vägen för kortare bindningstider

Nyhet: 20 december 2018
En ny dom slår fast att tolv månader är längsta bindningstiden för premiepensionstjänster. Tidigare domar visar nu att max ett års bindningstid är det som gäller för många branscher.

– Det här tycker vi är bra, eftersom långa bindningstider nästan alltid är till nackdel för konsumenten. Man riskerar att bli bunden vid ett avtal, samtidigt som det dyker upp bättre och billigare alternativ på marknaden, säger Ida Nyström, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

Förändringar i livssituation och privatekonomi kan också göra att det blir besvärligt om man är uppbunden av långa avtal.

KO stämde premiepensionsförvaltaren Advisor som hade avtal som sträckte sig hela fem år framåt i tiden. Först Patent- och marknadsdomstolen och nu har även Patent- och marknadsöverdomstolen slagit fast att det var oskäligt.

Domstolen skriver att den enda fördel konsumenten hade av ett längre avtal var en blygsam rabatt. Rabatten ska ställas i relation till de intäkter i form av avgifter som företaget fick. Den låga rabatt som konsumenten fick väger inte på något avgörande sätt upp den nackdel för konsumenten som en lång bindningstid medför.

Flera branscher har haft långa bindningstider, och KO har fått flera fall prövade i domstol. Utslagen visar att det nu är max ett år som gäller för bland annat gym, spår- och spärrtjänster och förvaltningstjänster av premiepension. Även försäkringar har ett års bindningstid som mest, vilket står angivet i försäkringsavtalslagen.

För att läsa domarna kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/898.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.