Ny paketreselag – här är de viktigaste ändringarna

Nyhet: 27 juli 2018
Om du bokar en paketresa ger det dig ett bättre skydd än om du köper resa och boende var för sig. Därför är det viktigt att veta om resan du tänker boka är just en paketresa eller inte.

Från den 1 augusti i år träder den nya paketreselagen i kraft. Fler resor kan komma att klassas som paketresor och fler resor kan då också komma att omfattas av resegaranti.

När du plockar ihop din egen resa med till exempel flyg och boende från en och samma webbsida kan det bli en paketresa, likaså om du köper delarna av samma resebyrå. Även om du köper av arrangörer med olika webbplatser kan det ibland bli en paketresa. Det gäller bland annat förutsatt att dina personuppgifter och betaluppgifter förs över till den andra webbplatsen, och att dina bokningar sker inom 24 timmar.

Moderniserad lagstiftning

– Tanken är att lagen ska vara lite modernare, mer anpassad efter hur vi bokar resor i dag. Det tidigare EU-direktivet talade mycket om broschyrer och resebyråer, men nu är det vanligare att vi själva bokar flyg, hotell och evenemang på nätet, säger Matilda Norrman, jurist som arbetar med resefrågor på Konsumentverket.

Olika arrangörer men sammanlänkat arrangemang

Med den nya lagen kommer också ett nytt begrepp som kallas ”sammanlänkande researrangemang”. Ett exempel är om du bokar en resa med ett flygbolag som länkar dig till ett hyrbilsbolag. För en sådan resa gäller också resegaranti. Ett annat exempel kan vara att företaget du bokar flyg av länkar dig vidare till ett företag som säljer boende, som i sin tur länkar till en arrangör av vinprovningar. Du köper alltså tjänster av tre olika bolag, men de underlättar dina bokningar genom att länka dig vidare till varandras webbplatser.

Ansvar vid tekniska fel

Återförsäljaren ska ta mer ansvar i och med den nya lagen. Konsumenten ska även kunna rikta sina krav till återförsäljaren. Det gör att resebyråer och bokningswebbplatser också måste hantera reklamationer.

Dessutom införs en möjlighet att få skadestånd om tekniska fel på en webbplats drabbar din bokning. Kravet på information vid bokningen skärps också.     

Resegarantilagen

Resegaranti innebär att resenärer får kompensation från resegarantin om deras resa ställs in eller avbryts på grund av att den som arrangerade paketresan, eller förmedlade det sammanlänkade researrangemanget, har gått i konkurs.

Resegarantilagen gäller för:

  • Paketresor bestående av minst två olika resetjänster. Resetjänsterna kan bestå av transport, inkvartering, hyrbil eller en turisttjänst.
  • Sammanlänkade researrangemang.

Två lagar, två myndigheter

Det är myndigheten Kammarkollegiet som ansvarar för resegarantilagen. Arrangörer och återförsäljare av paketresor eller sammanlänkade researrangemang måste anmäla sin verksamhet till Kammarkollegiet. Konsumentverket har tillsyn över paketreselagen.

Mer information om nya paketreselagen till dig som är konsument

Mer information om nya paketreselagen till dig som är företagare

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.