Ny vägledning kan ge hjälp i fiberfrågor

Nyhet: 22 februari 2018
Vad händer om någon ändrar sig och plötsligt inte vill vara med när grannarna drar in fiber? Och hur lång får väntan på fiber vara?

Utbyggnaden av fiber pågår runt om i landet. Vissa saker väcker frågor, både hos företagarna och konsumenterna.  Därför har Konsumentverket skrivit en vägledning om fiber. Den vänder sig främst till företagen som levererar fiber, men även konsumenter kan vara hjälpta av vägledningen.

–Vi har sett att många stött på samma slags problem när det gäller utbyggnaden av fiber. Vi har fått frågor av både företag och konsumenter om vad som gäller. Därför vill vi berätta hur vi ser på saken genom vår nya vägledning, berättar Magnus Karpe som är jurist på Konsumentverket.

Även om det är myndigheten som står bakom vägledningen har den föregåtts av en värdefull dialog med fiberbranschen.

–Det vi fått utpekat som mest problem runt är förseningar. Förseningar kan drabba båda parter och då underlättar det om företaget är tydliga med sin information. Konsumenten är skyldig att fullgöra sina åtaganden som står i avtalet. Men enligt vår bedömning ska det inte dröja mer än två år från det att avtalet skrevs till dess att fibern är på plats. Och långt innan dess ska man ha fått besked om fiberanslutningen blir av eller inte.

Om företaget inte levererar fiberanslutningen inom den avtalade tiden heter det dröjsmål. Vid dröjsmål får konsumenten hålla inne betalningen och i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning. Om dröjsmålet har stor betydelse för konsumenten kan hen få häva avtalet.

Konsumenter som hoppar av ett avtal kan bli tvungna att betala ersättning för arbete som företaget utfört. Det kan till exempel handla om kostnader för olika former av förberedelser. Även här är det en fördel om information om avbeställningskostnader står i avtalet.

–Vi anser att en konsument som avbeställer tidigt i processen bara ska behöva betala en låg kostnad, eller att det till och med bör vara avgiftsfritt beroende på omständigheterna. Samtidigt är det viktigt för konsumenten att förstå att det kan bli en mer omfattande ersättningsskyldighet om man vill göra en sen avbeställning, förklarar Magnus Karpe.

Här kan du läsa mer i Konsumentverkets vägledning om fiber

Läs mer om fiber till villa på Hallåkonsument.se

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.