Oförändrat stort förtroende för Konsumentverket

Nyhet: 29 juni 2018
När Kantar Sifo mäter allmänhetens förtroende för svenska myndigheter hamnar Konsumentverket i topp tre. Myndigheten har samma poängresultat som förra året, då vi toppade listan.

I årets undersökning hamnar Kustbevakningen och SMHI på första och andra plats, sedan följt av Konsumentverket. Det finns mycket som påverkar människors bild av en myndighet. Förutom personlig erfarenhet och vilket sakområde myndigheten är verksam inom, spelar mediernas rapportering stor roll. 

2017 och 2016 återfanns Konsumentverket på första plats i undersökningen, och i år på plats tre. Poängresultatet är dock detsamma som förra året.

”En särskiljande egenskap bland boende i Sverige, jämfört med många andra nationaliteter, är den höga tilliten till hur samhället är organiserat. Och återigen får vi det bevisat; 8 av 10 litar på myndigheterna i det långa loppet, skriver Kantar Sifo.”

KO Cecilia Tisells kommentar: "Tack för visat förtroende"

Läs mer om undersökningen hos Kantar Sifo

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.