OK med två månaders uppsägningstid för gymkort

Nyhet: 11 september 2018
STC-gym får ha två månaders uppsägningstid på sina gymkort. Det slår nu Patent- och marknadsöverdomstolen fast efter att den tidigare domen överklagats.

Konsumentombudsmannen, KO, ansåg att gymkedjan STC, Svenska N’ergy AB, hade oskäliga avtalsvillkor med två månaders uppsägningstid på gymkorten. KO tyckte att en månads uppsägningstid var rimligare, eftersom det är vad som gäller för bland annat telefonabonnemang och andra telekomtjänster. Det skulle ge konsumenterna större frihet att välja ett annat gym om man till exempel var missnöjd eller behövde flytta.

Nu har domstolen beslutat att företaget visst får använda sig av en uppsägningstid på två månader.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/1625.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.