Skruf snus döms för reklam i butiker

Nyhet: 27 september 2018
Snustillverkaren Skruf använde bland annat skyltar i butiker med text om eko-tobak. Patent- och marknadsdomstolen anser att bolagets reklam bryter mot tobakslagen och förbjuder företaget att använda sig av den.

Konsumentombudsmannen, KO, stämde företaget för kampanjen med eko-snus på skyltar, skärmar och klistermärken på snuskylarna. KO ansåg att reklamen bröt mot tobakslagen genom att uppmana till bruk av tobak eftersom ”ekologisk” uppfattas som något positivt och hälsosamt av många konsumenter. KO ansåg också att själva utformningen av reklamskyltarna bröt mot lagen.

Tobakslagen är mycket sträng när det gäller reklam, och huvudregeln är att reklam för tobaksvaror riktade till konsumenter är helt förbjudet. Det enda som är tillåtet är återhållsam marknadsföring, som till exempel neutral information om att man säljer tobak, vilka märken och priser.

Patent- och marknadsdomstolen höll med KO att kampanjen var alltför framträdande, intresseväckande och uppmanande för att kunna godkännas. Domstolen ansåg att även objektiv och saklig information kan vara otillåten om den uppmanar till bruk, vilket domstolen ansåg att ”ekologiskt” gjorde på skyltarna. Därför förbjuds Skruf Snus att göra reklam på det viset, och skulle företaget bryta mot förbudet kan ett vite komma att dömas ut av domstol.

Däremot höll domstolen inte med KO att själva bruket av orden ”eko” och ”ekologiskt” alltid kan anses uppmana till bruk av tobak. Det skulle kunna vara tillåtet i annan, mer återhållsam, marknadsföring, skriver domstolen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/1172.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.