Svårt att köpa skor med miljöhänsyn

Nyhet: 26 september 2018
Den som vill hitta skor med miljömärkning har det inte lätt - utbudet är näst intill obefintligt. Det visar en rapport från Konsumentverket.

Det finns flera skäl till varför just skor släpar efter när det gäller olika former av miljömärkningar. En viktig anledning är att produktionen nästan uteslutande sker utomlands, främst i Asien. Skor består också av flera olika material. Det gör det svårt för importörerna att ha koll på alla led i tillverkningen. Företag upplever också att det kan vara svårt, som lite mindre aktör på den svenska marknaden, att ställa krav på leverantörerna.

Goda kunskaper krävs av såväl tillverkare som importörer

För att kunna ställa olika former av hållbarhetskrav krävs att såväl tillverkare som importörer och återförsäljare har goda kunskaper inom en rad områden. Det räcker inte att exempelvis ha koll på hur mycket krom det kan finnas kvar i läderskorna, utan det gäller en hel rad andra kemikalier som används i produktionen. Eftersom skornas miljöpåverkan omfattar mer än bara det som kan återfinnas i de färdiga skorna finns också behov av att se hela kedjan, från till exempel odling av bomull till transporter. Till det kommer sociala aspekter som arbetsmiljön och de ekonomiska förhållandena för de som arbetar med tillverkningen.  

Mer information till konsumenter behövs

Rapporten lyfter kunskapsbrist som ett hinder som kan åtgärdas genom mer samverkan och utbildning inom branschens egna nätverk. Rapportskribenterna tror också att tydligare information till konsumenterna i de fysiska skoaffärerna och på nätet kan ge en ökad efterfrågan på skor med mindre miljöbelastning. Frågan är vilken information som både fungerar för skobranschen att ta fram och för konsumenterna att använda i sina val. För konsumenterna är en miljömärkning enklast, men för branschen är det svårare.  Idag är det endast ett företag i Sverige, som producerar barnskor, som använder EU-Ecolabel, den så kallade EU-blomman.

Andra åtgärder för att minska skornas negativa påverkan på miljön är ökat återbruk genom insamlingar och andrahandsförsäljning. Det bör också kombineras med någon form av materialåtervinning för skor som inte längre kan användas. Här behövs mer forskning och utveckling för att materialen ska kunna tas tillvara.

Beslut på internationell nivå behövs för att påverka produktionen

Rapporten lyfter också konsumenternas kluvenhet: å ena sidan finns det en efterfrågan på miljömässigt hållbara skor, å andra sidan är vi vana vid att kunna köpa nya skor ofta och skor som inte är så dyra. Modetrender gör att många kasserar skor långt innan de är slitna. Om fler blir bättre på att vårda skorna så de håller längre skulle det i sig vara en miljövinst. Fast om vi ändå tröttnar på dem och köper nya ofta uteblir effekten, konstaterar utredarna i rapporten.

-Skor är ett exempel på en marknad där svenska beslutsfattare har svårt att påverka konsumtionens miljöpåverkan, eftersom produktionen i så hög grad ligger utanför Sverige. För att påverka produktionen krävs beslut på internationell nivå, vilket tyvärr ofta är tidskrävande processer. Därför blir skobranschens egna initiativ och konsumenternas efterfrågan de viktigaste faktorerna i ett kortare tidsperspektiv för att nå en mer miljömässigt hållbar skokonsumtion, säger Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket.

Rapporten ”Konsumenters möjligheter att köpa miljömässigt hållbara skor, analys av dagens marknad och förslag till åtgärder” är beställd av Konsumentverket och författad av IVL Svenska Miljöinstitutet och Nordeconsult.

Rapporten finns att ladda ner på Konsumentverkets webbplats.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.