Tre av fyra textilkonsumenter vill agera mer hållbart

Nyhet: 16 oktober 2018
En majoritet av konsumenter i Sverige kan tänka sig att förändra sitt beteende när det gäller hur mycket och vad man handlar. Många är också beredda att bättre ta hand om sina kläder och i större utsträckning lämna in dem för återanvändning eller källsortera när de är utslitna. Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket låtit genomföra.

Över 3 000 personer har deltagit i den nationella konsumentundersökningen. Undersökningen ingår i ett treårigt regeringsuppdrag som sker i samverkan med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen som ska mynna ut i information till konsumenter om hållbar konsumtion av textilier.

Resultatet av konsumentundersökningen visar att konsumenten vill ha mer kunskap om miljö och hälsopåverkan av textiler för att kunna agera hållbart. Det finns en stor vilja att agera mer hållbart men en osäkerhet kring vilka val man ska göra.

– Både den här undersökningen och sådana som Konsumentverket har gjort visar på behovet av att ge konsumenterna bättre möjligheter att välja kläder med mindre miljöpåverkan, säger Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket.

Konsumentundersökningen på Naturvårdsverkets webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.