Två vinnare i årets uppsatstävling

Nyhet: 22 oktober 2018
Två vinnare har utsetts i Konsumentverkets uppsatstävling för studenter vid universitet och högskolor. Varje vinnaruppsats belönas med 25 000 kronor.

Som student vid högskola eller universitet kan du delta i en uppsatstävling som Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd bjuder in till. Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken.

I årets tävling anmäldes 23 tävlingsbidrag, från 14 olika ämnesdiscipliner, från 18 olika lärosäten i Sverige.

De två vinnarna är:

  • Max Giese, Stockholms universitet, för uppsatsen "Reklam i sociala medier – en kartläggning av influencers handlingssätt och de rättsliga konsekvenser som följer".
  • Johan Bergström, Stockholms universitet, för uppsatsen "Flygresenärers rättigheter vid inställda och försenade flyg"

Här kan du läsa motiveringarna och ladda ner de vinnande uppsatserna i sin helhet

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.