Underbetyg för juristfirmors avtalsvillkor

Nyhet: 19 december 2018
Konsumentverket har granskat 24 bolag som säljer juridiska tjänster och funnit en rad brister. Myndigheten konstaterar att avtalsvillkoren inte är anpassade för konsumenter. Det saknas grundläggande information om prishöjningar och det förekommer friskrivningar som används i affärsrelationer, men inte passar i konsumentförhållanden.

Årliga undersökningar som Konsumentverket gör visar att många konsumenter tycker att det är svårt att köpa juridiska tjänster. Man känner sig inte tillräckligt informerad. Den senaste undersökningen visade att tolv procent av de som köpt en juridisk tjänst var missnöjda. Konsumenter som kontaktat Konsumentverket har uppgett att de är missnöjda med prisinformationen och att ärendet drar ut på tiden på grund av juristens agerande.

Konsumentverket ser från anmälningar att konsumenter upplever att de inte fått tillräcklig information om hur till exempel debiteringen fungerar: Vad är minsta debiteringstid och i vilka fall konsumenter debiteras. Granskningen visar att det kan skilja sig mycket åt, från 15 minuter till 2 timmar.

Viktigt med tydlig information om priset

– Det är viktigt att juristfirmorna har tydlig information om priset och hur det beräknas, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

Det är sällan som konsumenter har behov av att vända sig till en jurist, men exempel på sådana situationer är dödsfall och skilsmässa. Vid dödsfall ska en bouppteckning göras och det är inte ovanligt att det uppdraget lämnas till en jurist. Granskningen visar att det finns juristfirmor som kräver att konsumenten betalar juristens faktura för arbete med bouppteckningen om dödsboet inte kan betala. Det finns inget stöd i lagen att man i det läget är skyldig att betala eftersom man i Sverige inte ärver skulder.

– När man vänder sig till en jurist är det viktigt att ta reda på hur priset beräknas, till exempel vad det kostar för juristen att resa till ett möte. I granskningen har vi sett ett exempel på en juristfirma som tar betalt för att resa med eget flygplan. Det kan resultera i stora kostnader för konsumenten. Vi har även uppmärksammat att flera juristfirmor helt saknar skriftliga villkor, vilket vi blev förvånade över. Skriftliga villkor underlättar för båda parter att visa vad som avtalats och är att rekommendera, säger Maja Lindstrand.  

Juristfirmorna får ta del av granskningen och Konsumentverket kommer att följa upp hur företagen planerar att åtgärda de brister som framkommit.

Här finner du granskningens PM

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.