ABS 18 bra när du ska bygga småhus

Nyhet: 4 juni 2018
ABS kanske inte säger så mycket om du inte är i småhusbranschen. Men för alla företag och alla konsumenter som planerar att bygga ett hus är det ett viktigt dokument.

ABS står för Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader och 18 för att det i år har kommit en uppdaterad version av branschöverenskommelse.  Bakom överenskommelsen står Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, Gar-Bo Försäkring AB, samt Trä- och Möbelföretagen.

– Många av de problem som uppstår när konsumenter och hantverkare är oense bottnar i bristande kommunikation; parterna har inte varit tillräckligt tydliga med varandra inför ett arbete, säger Joséphine Slotte, jurist med stor erfarenhet av bofrågor på Konsumentverket.

Hon rekommenderar alla att alltid teckna avtal inför ett byggprojekt. När det handlar om att låta bygga ett helt nytt hus, en en- eller tvåfamiljsbostad, passar entreprenadkontrakt ABS 18. Om du istället ska renovera eller bygga om är hantverkarformuläret det du ska välja. 

Avtalet tar bland annat upp vad som ska göras, omfattningen på arbetet, kostnader och när betalningen ska ske. Det behandlar även åtgärder som hantverkaren avråder från, men som konsumenten ändå beställt. Andra uppgifter är besiktningsman och försäkring.

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader tar upp vilka lagar som gäller på området, främst konsumenttjänstlagen, vad som gäller för utförande och material, ändringar och tilläggsarbeten, fel, reklamation, avhjälpande, dröjsmål, pris, betalning, skadestånd och besiktning med mera.

Vad är då skillnaden mellan den överenskommelse som fanns tidigare, ABS 09, och den nya ABS 18? De två viktigaste sakerna är att överlåtelseförbudet är bortplockat ur ABS 18 och att hänvisningarna till obligatorisk byggfelsförsäkring är borta, i och med att det inte är ett obligatorium längre. Bestämmelser om färdigställandeförsäkring har tagits in istället.

Här finner du Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 18, entreprenadkontrakt ABS 18 samt ändringar och tilläggsarbeten ABS 18.

Entreprenadkontrakt (ABS 18)

DOCX 60 KB. Öppnas i nytt fönster

Detta formulär är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument.

Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 18)

DOCX 34 KB. Öppnas i nytt fönster

För husbyggen och tillbyggnadsarbeten finns allmänna bestämmelser för småhusentreprenad, ABS 18, med tillhörande kontraktsmall. Här kan du ladda ned kontraktsmallen och de allmänna bestämmelserna.

BÖ 2018:01 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader - ABS 18

DOCX 43 KB. Öppnas i nytt fönster

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.