Airbnb blir tydligare med priserna

Nyhet: 3 september 2019
Nu är det slut med dolda extraavgifter på Airbnb. Efter en gemensam EU-insats har den stora aktören på rumsförmedling blivit tydligare med sina priser och ändrat sina användarvillkor.

Det är konsumentskyddsmyndigheterna inom EU tillsammans med EU-kommissionen som granskat Airbnbs prisinformation och villkor, och sedan haft en framgångsrik dialog med aktören. Arbetet har letts av Norges konsumentskyddsmyndighet, som ingår i nätverket för konsumentskyddssamarbete. Konsumentverket i Sverige har också medverkat i insatsen.

– Vi på Konsumentverket tycker det är bra att Airbnb nu har gjort ändringar på sin webbplats bland annat när det gäller priset. Det är viktigt att det klart och tydligt framgår för konsumenten vad det kostar, säger Josefin Holmberg, jurist på Konsumentverket.

Den som söker ett boende mellan specifika datum ser nu totalpriset direkt, inklusive alla obligatoriska avgifter för städning och lokala skatter till exempel. Det dyker inte längre upp extra avgifter längre fram i bokningen. Dessutom står det tydligt om det är en privat värd eller ett företag som erbjuder boendet.

Airbnb har också ändrat i sina användarvillkor. Nu får inte sajten ändra villkoren utan att först informera konsumenten och ge denne en chans att häva avtalet. Sajten har också synlig länk till EU:s tvistlösningswebbplats, dit man kan vända sig om man inte kommer överens.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.