Arbetet mot överskuldsättning måste fortsätta

Nyhet: 27 juni 2019
Konsumentverket lämnar i dag in slutredovisningen av det treåriga uppdraget ”Fördjupad samverkan mot överskuldsättning” till regeringen. På debattplats i tidningen Dagens samhälle önskas att uppdraget förlängs.

På regeringens uppdrag har Konsumentverket, Finansinspektionen och Kronofogden under tre års tid arbetat för att etablera och fördjupa samarbetet mot överskuldsättning. Ett 60-tal aktörer på lokal, regional och nationell nivå har på olika sätt involverats och bidragit i arbetet.

Nu upphör det tidsbegränsade uppdraget och en slutredovisning lämnas till regeringen. I redovisningen ges flera förslag som kan underlätta vardagen för människor med ekonomiska svårigheter, bland annat en skiss på en nationell vägledningstjänst för budget- och skuldfrågor.

Liknande tjänster har visat sig vara framgångsrika i våra nordiska grannländer och sänker tröskeln för människor att söka den hjälp de behöver för att få ordning på sin privatekonomi.

I en debattartikel i tidningen Dagens samhälle skriver de tre myndigheternas högsta chefer att Konsumentverket bör få ett förnyat uppdrag att tillsammans med Kronofogden och Finansinspektionen fortsätta samarbetet mot överskuldsättning.

Läs mer på Dagens Samhälle

Redovisning av uppdraget sker genom tre kompletterande insatser:

Rapport 2019:6 Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentverkets slutredovisning av regeringsuppdraget ”Fördjupad samverkan mot överskuldsättning”. I redovisningen ges flera förslag som kan underlätta vardagen för människor med ekonomiska svårigheter, bland annat en skiss på en nationell vägledningstjänst för budget- och skuldfrågor.

Filmad avslutningskonferensen från Nalen i Stockholm den 16 maj 

Magasinet Tillsammans

PDF 5 MB. Öppnas i nytt fönster

I magasinet Tillsammans sammanfattas Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionens arbete med regeringsuppdraget Samverkan mot överskuldsättning (2016-2019).

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.