Brister upptäckta vid automatisk förlängning av avtal

Nyhet: 1 oktober 2019
Konsumentverket granskar automatisk avtalsförlängning hos företag med informationstjänster för pension och långsiktigt sparande.

Flera företag erbjuder abonnemang på nyheter, överblick och tips om fondsparande, ofta med inriktning på pension. Abonnemanget löper vidare tills du själv säger upp det, så kallad automatisk avtalsförlängning.

– Så får företagen göra, men det är viktigt att konsumenten får en tydlig påminnelse senast en månad innan avtalet förlängs. Man måste helt enkelt ha en rimlig möjlighet att kunna säga upp tjänsten om man inte längre vill ha den. Det är också vad lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning kräver, säger Hanna Ackeberg, jurist på Konsumentverket.

Myndigheten har under året granskat sex företag som alla använder sig av automatisk avtalsförlängning för tjänster inriktade på pension och långsiktigt sparande. Alla företag har, eller har haft, brister i påminnelsen. Det kan vara information i för liten stil, på undanskymd plats eller otydligt uttryckt. Det kan vara lätt att missa att man måste betala för ytterligare ett år om man inte själv agerar och säger upp tjänsten.

–Det här är ett område som många konsumenter tycker är svårt. Därför är det extra viktigt att företagen är tydliga med informationen. Det ska klart framgå hur man gör om man vill avsluta, säger Hanna Ackeberg.

Om företagen inte tydligt påminner i tid vid automatisk avtalsförlängning är hela avtalet ogiltigt. Därför är det viktigt både för företag och konsument att det fungerar väl med påminnelser.

De granskade företagen är Advisor, Eterum, Fondplacerarna, SF Pension, Svensk pensionstjänst och Pensionskraft.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.