Dags att ansöka om bidrag för konsumentverksamhet

Nyhet: 15 augusti 2019
En del av Konsumentverkets uppdrag är att fördela ekonomiskt bidrag till ideella organisationer som jobbar med konsumentfrågor. Från idag kan du ansöka om bidrag för 2020.

Bidraget riktar sig till ideella organisationer i Sverige som helt eller delvis arbetar med konsumentfrågor. Tanken är att det ska stimulera den ideella sektorn att aktivera sig i frågor som tillvaratar konsumenternas intressen inom olika verksamhetsområden.

Konsumentverket har de två senaste åren delat ut 21 miljoner kronor i bidrag till olika organisationer, varav 4 miljoner har varit öronmärkta för organisationer som jobbar med information om produktionsvillkor i andra länder. Årets ansökningsperiod är öppen mellan den 15 augusti och 30 september.

Konsumentverket har infört en ny e-tjänst för ansökan. Det innebär att ansökningar om bidrag till och med 2019 inte längre finns tillgängliga för nedladdning men de kan begäras ut via Konsumentverkets registratur. Skicka din begäran till konsumentverket@konsumentverket.se.

På Konsumentverkets webbplats kan du läsa mer och ansöka om bidrag.

Kontaktperson

Helena Olofsson, utredare, tel 054-19 40 99

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.