Domstol stoppar vilseledande telefonförsäljning

Nyhet: 12 november 2019
Patent- och marknadsdomstolen har fattat ett beslut om att förbjuda Telefonihuset (fd Mobile Group) och dess företrädare att fortsätta med vilseledande telefonförsäljning.

Konsumentombudsmannen, KO, stämde Telefonihuset (fd Mobile Group)i september efter att över 900 konsumenter på kort tid kontaktat Konsumentverket med klagomål på bolaget.

Konsumenterna uppgav i stort sett samma sak: de hade blivit kontaktade av en säljare som utgav sig för att ringa från konsumentens befintliga operatör, ofta Tre. Säljaren lovade sänkt månadskostnad för telefoni och att man ska skulle få några produkter gratis. Visserligen skickades ett paket med diverse teknikprylar, men också en kraftigt tilltagen faktura. Ibland skickade Telefonihuset en faktura avseende varumärket Teknikvännen.

KO ser mycket allvarligt på bolagets agerande och yrkade därför att domstolen skulle utfärda ett omedelbart förbud mot affärsmetoderna.

KO riktade även stämningsansökan mot personen bakom företaget eftersom det finns en risk att denne fortsätter verksamheten under andra företagsnamn.

Patent- och marknadsdomstolen går nu på KO:s linje och har fattat ett beslut som innehåller fem olika förbud i väntan på att den slutliga domen meddelas.

Domstolsbeslutet innebär att om förbudet trotsas riskerar bolaget och dess företrädare ett vite på en respektive en halv miljon kronor för varje förbud i beslutet som överträds.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.