KO agerar mot researrangör

Nyhet: 25 juni 2019
Bolaget SunResidence Travel Collection har sålt paketresor utan att ha ställt den obligatoriska resegarantin. Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder därför bolaget att fortsätta med marknadsföringen.

Alla arrangörer av paketresor är skyldiga att se till att paketresan omfattas av en resegaranti. Det betyder att arrangören måste avsätta pengar till Kammarkollegiet som garanti för att resenärerna ska kunna få ersättning om någon del av deras paketresa inte kan fullgöras på grund av att researrangören får brist på pengar.

Kammarkollegiet har beslutat att SunResidence ska ordna en resegaranti om totalt 500 000 kronor. De 250 000 kronor som bolaget tidigare har ställt som garanti har betalats ut i ersättning till drabbade resenärer.

Trots att SunResidence inte har ordnat den förhöjda resegarantin har bolaget fortsatt att marknadsföra paketresor via sin webbplats. KO har därför förelagt bolaget att upphöra med marknadsföringen tills den förhöjda resegarantin ordnas. Om SunResidence trotsar förbudet riskerar bolaget att få betala ett vite på en halv miljon kronor.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2019/783 kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.