KO har ordet: Dags att ge barnen mera utrymme!

Nyhet: 19 december 2019
I dag skriver Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell i KO har ordet apropå att FNs: barnkonvention blir svensk lag från och med 1 januari 2020.

Införandet av barnkonventionen som lag innebär att det nu blir tydligare att barn har en röst och att myndigheter och domstolar är skyldiga att lyssna på dem.

Barn blir konsumenter tidigare i dag än förr och navigerar redan i mycket unga år på den digitala marknaden. Där utsätts de för marknadsföring som de, utan ett kritiskt förhållningssätt, har svårt att värja sig för. Risker lurar runt varje hörn och utan en vuxen person som stöd är det lätt att råka illa ut. Barn är därför en sårbar och utsatt konsumentgrupp som det är vår uppgift att stötta, skriver Cecilia Tisell.

Hela KO har ordet: Dags att ge barnen mer utrymme!

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.