KO har ordet: Lekland måste bli bättre på att skapa säkra lekmiljöer

Nyhet: 3 juli 2019
I dag skriver Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell i KO har ordet om barns rätt till lek i en säker och trygg miljö.

Konsumentverket har undersökt säkerheten på åtta lekland. Samtliga visade sig ha allvarliga säkerhetsbrister. Bland annat hittades fel som innebär risk för strypning och hängning.

I KO har ordet skriver Cecilia Tisell att ”Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. Det framgår av FN:s konvention om barns rättigheter. Men det är också viktigt att leken är säker. Driver man lekland har man ett mycket stort ansvar att se till att utrustning och miljö inte orsakar onödiga olyckor.”

Läs mer i KO har ordet

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.