KO har ordet om kvinnors förutsättningar på sparmarknaden

Nyhet: 7 mars 2019
I morgon, den 8 mars, är det den internationella kvinnodagen och i dag skriver Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell i KO har ordet om den ojämställdhet som finns på marknaden för långsiktigt sparande.

Konsumentverkets rapport, Långsiktigt sparande – en ojämställd marknad, pekar på en komplex sparmarknad som inte fungerar lika väl för kvinnor som för män.

Enligt Konsumentverkets jämställdhetsanalys är mönstret tydligt. Män och kvinnor agerar mycket olika och kvinnor upplever sämre förutsättningar än män. Det gäller bland annat viktiga konsumentaspekter som att hitta oberoende information och jämföra sparprodukter.

Läs mer i KO har ordet och ladda ned rapporten.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.