KO har ordet: Stora insatser när nya spellagen sätts på prov

Nyhet: 2 april 2019
I drygt tre månader har vi levt med den nya spellagen. Under den här tiden har vi inte märkt av någon avmattning vad gäller reklamens mängd och intensitet. Samtidigt har allt fler reagerat på den flod av spelreklam som sköljer över oss, skriver konsumentombudsmannen Cecilia Tisell.

I KO har ordet utvecklar hon konsumentombudsmannens syn på myndighetens uppdrag att granska spelbolagens marknadsföring. Hon skriver också om konsumenternas utsatthet och att det är viktigt att skyddet mot alltför aggressiv marknadsföring finns och fungerar som tänkt.

KO skriver: Jag välkomnar en konstruktiv dialog med branschen där omsorgen om den enskilda konsumenten står i fokus. Nyligen kom branschorganisationernas förslag till självreglering. Det är ett lovvärt första initiativ, men knappast tillräckligt. Jag anser att reklamen bör ge konsumenterna en realistisk bild av chansen att vinna, inte lova snabba vinster och få det att låta som en självklarhet att pengarna kommer att trilla in. Syftet med förändringarna i spellagen var att stärka skyddet för konsumenterna. Nu är det dags att företagen tar det på allvar.

Läs mer i KO har ordet

 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.