KO har ordet: Viktigt arbete i kommunerna mot överskuldsättning

Nyhet: 2 maj 2019
I varje svensk kommun pågår dagligen ett viktigt arbete med att förebygga skuldproblem och hjälpa överskuldsatta personer att finna en lösning på sin situation. Yrkeskåren kallas för budget- och skuldrådgivare och deras insatser betyder mycket, både för den enskilde och för samhället i stort.

Statistik från Kronofogden visar att antalet personer med skulder hos myndigheten minskar för tredje året i rad. Det är positivt, men samtidigt visar statistiken att den sammanlagda skulden ökar och att allt fler får sin första skuld registrerad hos Kronofogden. Många lever på knappa ekonomiska marginaler och fler än de som idag vänder sig till budget- och skuldrådgivningen skulle behöva känna till att det finns stöd att få. I arbetet mot överskuldsättning är budget- och skuldrådgivningen en viktig och självklar aktör, som genom kvalificerad rådgivning kan bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta.

Läs mer i KO har ordet

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.