KO stämmer mottagning – saknar yrkeslegitimation

Nyhet: 31 januari 2019
Ackermann Institutet har marknadsfört behandlingar med kiropraktik utan att ha en legitimerad kiropraktor anställd. Det gör företagets marknadsföring vilseledande, anser Konsumentombudsmannen, KO.

Vissa yrkestitlar är skyddade och det krävs att man gått en specifik utbildning för att få kalla sig till exempel läkare, sjuksköterska, tandläkare eller kiropraktor. För att bli kiropraktor krävs en utbildning på fyra år samt praktisk tjänst under handledning. Det framgår av patientsäkerhetslagen. Ackermann Institutet, som erbjuder behandlingar mot diverse smärttillstånd använder olika varianter på orden kiropraktik och kiropraktor ett stort antal gånger på sin webbplats. Företaget har, enligt egen uppgift, personal med lång erfarenhet, men ingen legitimerad kiropraktor.

KO skriver i stämningsansökan till domstolen att den som söker behandling förutsätter att behandlingarna utförs av en person med rätt behörighet och legitimation. Eftersom företaget inte har haft någon legitimerad kiropraktor har bolaget vilselett konsumenterna.

För att läsa stämningsansökan med diarienummer 2018/238, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se. 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.