Seminarium om digitaliseringens effekter hos konsumenter

Nyhet: 23 oktober 2019
Vilken roll spelar vår data i dagens digitala ekonomi? Vilka utmaningar och möjligheter finns med AI - vilka möjligheter finns att stärka konsumenternas ställning på digitala och datadrivna marknader?

Under vetenskapliga rådets seminarium "Konsumenternas ställning på digitaliserade och datadrivna marknader" diskuterades ämnet digitaliserade och datadrivna marknader flitigt. Presentatörer var civilminister Lena Micko, Anna Felländer från AI Sustainability Center och Linda Pimmeshofer från Microsoft.

Delning av personlig data

Finns det tillräcklig kunskap för att kunna ta ställning till vilken typ av data du som konsument vill dela med olika aktörer? Är gratistjänster verkligen gratis? - Eller betalar vi med vår data? Är konsumentskyddet tillräckligt eller krävs förändring för att du som konsument ska känna dig trygg vid köp på nätet?

Att det finns behov av ökad förståelse om vart vår data tar vägen och hur den används råder det inga tvivel om. Men vad krävs då för att stärka konsumenternas ställning på den digitala och datadrivna marknader?

Nedan kan du ta del av seminariet genom att lyssna på respektive talare.

Välkomna!

Cecilia Tisell, generaldirektör Konsumentverket

Digitaliserade och datadrivna marknader är ett spännande tema som aktualiserar flera rättsområden. Digitaliseringen har inneburit stora fördelar för konsumenterna; butiker som har öppet dygnet runt, ett obegränsat utbud från hela världen och att det går fort och är enkelt att handla. Samtidigt finns det såklart utmaningar för att konsumenterna ska vara säkra och trygga.

Digitalisering, plattformar, data och AI

Stefan Larsson, seminariets moderator, docent vid Lunds universitet

Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och innebär både hot och möjligheter. Genom att låta företag samla in och analysera data om oss får vi tillgång till en mängd gratistjänster. Vi betalar alltså med vår data och måste fundera över vad vi får i förhållande till det vi ger och sätta ett värde på vår data. Vilket väcker frågor kring hur skyddet ser ut och om det behöver uppdateras.

Hela föreläsningen finns att lyssna på här under.


 

Konsumentbeteende på digitala marknader

Kristine Blom, Projektledare Konsumentbeteende på digitala marknader

Just nu pågår projektet Konsumentbeteende på digitala marknader i syfte att bygga kunskap om vilka utmaningar och problem som kan uppstå. Dels undersöks hur konsumenterna beter sig på nätet och vad som påverkar beteendet – men också hur plattformsmarknader påverkar konsumenternas förutsättningar på kort och lång sikt.

Huvuddelen av föreläsningen finns att lyssna på här under.


 

Smart retail i de datadrivna insikternas tidevarv

Linda Pimmeshofer, Business Development Retail, Microsoft

E-handeln tar över mer och mer och sättet att handla förändras stort. Idag möts vi ständigt av marknadsföring av produkter och tjänster i olika kanaler vilket förändrat hela vårt sätt att fatta köpbeslut. Hur köpresan ser ut är individuellt och många gånger oförutsägbar. Vi lämnar mängder av spår efter oss som samlas in av olika aktörer på nätet. Värdet av denna data är enorm och används för att öka personifieringen vilket vi som kunder eftertraktar. Men det måste finnas balans i vår önskan efter fantastisk service, enkelhet eller personlig anpassning och risken att vår data sprids utan att vi riktigt vet hur den används.

Hela föreläsningen finns att lyssna på här under.


 

Hållbar AI – ansvarfull styrning av AI

Anna Felländer, medgrundare, AI Sustainability Center

Data kring vårt beteende och vad vi vill ha är företagens nya guld. För om ett företag vill vara relevant för kunden krävs ett skräddarsytt erbjudande. Artificiell intelligens (AI) är ett viktigt verktyg för att kunna skapa detta. Men AI gör subjektiva bedömningar på information som inte är perfekt. AI införs ofta i traditionella affärsmodeller för att effektivisera och sänka kostnader. Det går snabbt och vi har blivit förförda av möjligheterna men inte pratat tillräckligt om etiken.

Hela föreläsningen finns att lyssna på här under.


 

Konsument på de digitala marknaderna

Lena Micko, Civilminister

Hur ska vi kunna kombinera medborgarnas ökade behov av bra, säkra och trygga tjänster med den marknad som finns? Hur ska lagstiftningen hinna med när utvecklingen av tjänster går så snabbt? Det gäller att förena frågorna kring integritet och tjänsternas duglighet och det är medborgarnas behov som föder hur vi ska lösa regleringen.

Hela föreläsningen finns att lyssna på här under.


 

Den vilseledda konsumenten

Sinan Akdag, Digital Expert, Sveriges Konsumenter

Nudging är ett sätt att puffa konsumenten i en riktning för att hjälpa den att fatta rätt beslut. Men vad är rätt beslut? Etisk nudging görs i syftet att få konsumenten att fatta ett beslut som är bra för konsumenten eller hela samhället, till exempel att det mest klimatfördelaktiga valet är förmarkerat. Oetisk nudging, så kallade dark patterns, innebär att man med hjälp av otydlig information och design knuffar konsumenten i en riktning som gynnar företaget på bekostnad av konsumenten.

Hela föreläsningen finns att lyssna på här under.


 Lyssna på frågestunden här.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.