Konsumentverket överklagar domen i Nordic jump-målet

Nyhet: 4 december 2019
Konsumentverket nöjer sig inte med förvaltningsrättens dom, utan väljer att ta målet vidare till kammarrätten. Myndigheten vill ha domstolens beslut på att den skumgummigrop som finns i trampolinparken är farlig och därför bör förbjudas.

Allvarliga olyckor har inträffat i en skumgummigrop vid Nordic Jump AB:s trampolinanläggning i Örebro. Bland annat bröt en man femte nackkotan när han hoppade från anläggningens kraftfullaste typ av trampolin, en så kallad olympisk trampolin, och landade med huvudet före i skumgummigropen.

Av den anledningen tog Konsumentverket beslutet att förbjuda företaget från att använda skumgummigropen eftersom myndigheten anser att olyckorna beror på att den är felkonstruerad. Beslutet överklagades av företaget till förvaltningsrätten som dömde att förbudet skulle upphävas eftersom företaget ansågs ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att avhjälpa risken.

Konsumentverket håller inte med, utan menar att skumgummigropen fortfarande är farlig med hänsyn till de stålbalkar som man riskerar att landa på i gropen. Konsumentverket väljer nu att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Syftet är att få ett domstolsbeslut om förbud mot att använda gropen.

Om du vill läsa domen med målnummer 3061-18, kontakta Förvaltningsrätten i Karlstad. 

Om du vill läsa KO:s överklagande med diarienummer 2019/396, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.