Konsumentverket placerar Viagogo på varningslistan

Nyhet: 7 februari 2019
Efter att ha mottagit en kraftig ökning av anmälningar och klagomål har Konsumentverket valt att placera bolaget Viagogo på varningslistan.

Viagogo är ett bolag registrerat i Schweiz som säljer evenemangsbiljetter i andrahand. Bolaget beskriver sin verksamhet som ett så kallat ”biljettorg”, vilket innebär att konsumenter både kan köpa och sälja evenemangsbiljetter via bolagets webbplats.

Konsumentverket har under de senaste åren mottagit ett kraftigt tilltagande antal anmälningar mot Viagogo angående bland annat vilseledande marknadsföring. Även Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument har noterat en ökning av klagomål mot bolaget.

Anmälningarna och klagomålen handlar främst om att:

  • Konsumenter inte har förstått att de har köpt andrahandsbiljetter och att de därför känner sig lurade eftersom priset är högre än det hade varit om de köpt biljetten direkt av arrangören.
  • Konsumenter har upptäckt att det tillkommer kostnader i efterhand som inte framgick direkt, t.ex. moms, bokningsavgift, serviceavgift etc.
  • Konsumenter har blivit stressade att köpa biljetter på grund av att det under bokningsprocessen står att biljetterna håller på att ta slut.
  • Konsumenter uppger att det är svårt att komma i kontakt med bolaget.
  • Konsumenter upplever oro över att biljetterna inte ska komma eller att de är ogiltiga, men det är väldigt få anmälningar som gäller att biljetterna faktiskt har varit ogiltiga eller inte dykt upp. 

Konsumentverket bedömer att det är angeläget att nå ut till konsumenter och informera om problemen och att det bästa sättet att göra det på är att placera bolaget på varningslistan.

Mer om Konsumentverkets varningslista

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.