Kontonamn kan vilseleda spararna

Nyhet: 25 februari 2019
Vet du skillnaden på sparkonto och inlåningskonto? Inte? Då är du inte ensam. Bara sex procent vet att den statliga insättningsgarantin inte gäller för inlåningskonton. Det visar Konsumentverkets undersökning.

Ändå marknadsförs inlåningskonton under namnet sparkonto.

–Det är olyckligt eftersom de flesta konsumenter förknippar begreppet sparkonto med den trygghet som insättningsgarantin ger. Att kalla inlåningskonton för sparkonton riskerar att ge spararna en bild av en trygghet som inte finns för den typen av sparande, säger Anna K Hult, jurist på Konsumentverket.

Sparkonto är ett mycket mer känt begrepp än inlåningskonto. Konsumenterna associerar enligt undersökningen begreppet med ett tryggt sparande, ett konto där pengarna inte kan gå förlorade eftersom de omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Konsumentverket har, mot bakgrund av undersökningens resultat, granskat samtliga aktiva aktörer på inlåningsmarknaden. Det visar sig att alla marknadsför sina konton under namnet sparkonto, trots att kontona inte omfattas av insättningsgarantin. På respektive aktörs webbplatser blandas ofta de båda begreppen, vilket kan förvirra ytterligare för konsumenten. Konsumentverket anser att det inte har någon betydelse för bedömningen om det framgår vid öppnandet av kontot att det inte omfattas av insättningsgarantin.  

–Då är det för sent, eftersom många redan har påverkats av marknadsföringen och fattat ett beslut. Marknadsföringen är både vilseledande och otillbörlig. Spararna lockas av en högre ränta än den som finns på bankernas sparkonton, men man saknar kunskap om att pengarna inte är skyddade av insättningsgarantin. Därför anser vi att inlåningsföretagen bör sluta att använda begreppet sparkonto för sina konton, säger Anna K Hult.

Konsumentverket kommer att följa upp granskningen under året.

Mer om granskningen av inlåningsföretagens användande av begreppet "sparkonto"

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.